3 years ago

Giải pháp camera giám sát nhà xưởng

Doanh nghiệp thường mong muốn kiểm soát hoạt động diễn ra tại công ty như: ra vào công ty; quá trình làm việc của công nhân tại các xưởng sản xuất, kho bãi. Phát hiện kịp thời các sự cố cháy read more...